top of page
Surgical operation Brussels by Dr De rydt

Operations

Ziekenhuisopname​
Voor de opname
Op het moment dat u de ingreep afspreekt wordt met u een juist uur van opname besproken.
Er wordt reeds een kamerkeuze genoteerd en doorgegeven aan de opnamedienst.
Indien er nog vooronderzoeken(bloedname, ECG...) moeten uitgevoerd worden, zullen de juiste formulieren voor u opgemaakt worden en zullen de nodige afspraken gemaakt worden. Meestal zal U de anaesthesist op voorhand zien. Indien er toch wijzigingen gebeuren na het plannen van de ingreep, brengen wij u hiervan uiteraard op de hoogte.
Tijdens de opname
U meldt zich aan op het afgesproken uur aan de balie (dagchirurgie/hospitalisatie). U wordt hierna verwezen naar de juiste verpleegafdeling. Op de afdeling meldt u zich aan de desk aan bij de verpleegkundige waarna u uw kamer toegewezen krijgt. Breng voor het inschrijven uw SIS kaart, identiteitskaart mee. Voor een ingreep die gepland is via de dagchirurgie dient u geen nachtkleding te voorzien, u ontvangt een operatiehemdje.
Voor een ingreep die gepland is via hospitalisatie dient u nachtkleding, toiletgerief en gemakkelijke kledij te voorzien. Bezorg de verpleegkundige een medicatielijst waarin ale geneesmiddelen die u inneemt vermeld staan.
 
Ontslag
Bij uw ontslag bezorgt de arts u de nodige documenten. Zo ontvangt u uw ontslagbrief met hospitalisatieverslag voor de huisarts. In deze brief staan ook verdere instructies aan gaande de nazorg. Verkiest u om na uw ingreep te revalideren in een revalidatiecentrum dan zorgen de arts en de sociale dienst ervoor dat er voor u een kamer gereserveerd wordt. Wenst u thuis te revalideren, dan zullen de juiste formulieren voor thuisverpelging en kinesitherapie aan u bezorgd worden.
Een controle afspraak na de ingreep bij uw chirurg wordt even eens geregeld.
Annulatie ingreep
​Indien uw geplande ingreep door omstandigheden niet kan doorgaan, vragen wij u tijdig (48 u op voorhand) te annuleren. Dit kan door telefoninsch contact op te nemen. 02/657 66 67.
 
 
 
 

 

bottom of page